Almelo op onweersberkhof.com:

afbeeldingen van het Almelose kohier op de 1000e penning uit 1750.Let op: bevat niet de minder draagkrachtige inwoners van Almelo. 
een speurtocht naar een huis in Amsterdam met de naam "het wapen van Almelo" en zijn bewoners. Lees hier hoe dat afliep en wie die bewoners uit Almelo waren. 

elders op het internet:

gezinsreconstructies van Almelo van Afina Broekman. Voor mensen die speuren naar hun voorouders in Almelo is deze site een welkome en bovendien zeer gedegen aanvulling.  
originele akten burgelijke stand Almelo 1811-1935. Digitaal archief van het Archief Almelo. Had elke gemeente maar zo'n geweldige site! 
 
afbeelding: Huize Almelo anno 2005. Eigen foto.  

Achtergrond van een Almelo onderdeel op onweersberkhof.com:

Als je je verdiept in de geschiedenis en genealogie van Vriezenveen dan kom je automatisch ook uit bij Almelo, ongeveer 5 kilometer zuidelijk van Vriezenveen gelegen. Vriezenveen was tot de Franse tijd deel van de Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen. Deze beide plaatsen waren dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de Heerlijkeid had de heer van Almelo de touwtjes in handen. Hij had de regie, benoemde predikanten, onderwijzers , kosters, de secretarissen en andere overheidsdienaren. Zo sprak hij ook recht (hooggericht) en inde hij het grootste deel van de opgelegde boetes in de heerlijkheid. Wat Vriezenveen betreft kwam de Heer van Almelo 2/3 deel van elke boete toe. 1/3 deel kwam de Vriezenveners zelf toe. Dit was zo beschreven in de Boerbrief van 1452 waarin wederzijdse rechten en plichten tussen de Heer van Almelo en Vriezenveen uitvoerig waren vastgelegd (bron: Dumbars Analecta, deel II).
Zoals gezegd Almelo en Vriezenveen waren eertijds niet van elkaar te scheiden en bij een speurtocht naar voorouders uit Vriezenveen loop je grote kans ook in Almelo terecht te komen. Vandaar dat hier wat plek is ingeruimd voor typisch Almelose aangelegenheden die ik bij mijn onderzoekingen ben tegengekomen en die ik graag met andere geÔnteresseerden wil delen.
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan wel dat je naar de bron van je informatie te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 14.05.2012