ondertrouwakte 22-04-1768 Amsterdam

(kan zowel de Nieuwe als Oudezijds zijn)
naam: Willem Aalbers
van: 't Vriesseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 31 jaar
beroep:
adres: Agterburgwal
ouders: dood (het waren Albert Fredriks Weijteman en Hendrina Jansen; zie André Idzinga; vriezenveners.nl)
geassisteerd met: Jan Broertje Jan was Vriezenvener van geboorte en was zelf in Amsterdam gehuwd in 1766
echtgeno(o)t(e): Geesje Jansen
van: Coldersveen (Kolderveen)
leeftijd: 28 jaar
adres: Brouwersgragt
ouders: moeder Luijtje Jans te Coldersveen
geassisteerd met: haar broer Jan Lokken
kinderen:
overige info: Op 27-6-2-1769 wordt Willem reeds begraven op het Karthuizer Kerkhof in de Jordaan, hij is dan woonachtig in de Tuinstraat. Zijn echtgenote hertrouwt op 2-11-1770 met Reijnier Gaseborg van Elburg, weduwnaar van Tetje de Vries. Geesje Jansen is dan woonachtig in de Dommerstraat. Willem was te Vriezenveen gedoopt op 6-5-1736 en is dus slechts 32 jaar oud geworden.
Opmerkelijk is dat het huwelijk van Willem Aalbers op dezelfde dag plaats vond als dat van de Vriezenvener Willem Hendriks en beiden waren ook nog eens woonachtig op de Achterburgwal. Ook Albert Berkhof, van Vriezenveen afkomstig huwde op deze dag in Amsterdam.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl