ondertrouwakte 17-11-1674 Amsterdam

naam: Metje Gerrits (Abrams)(de naam Abrams moet haast wel onjuist zijn en zou Gerrits moeten zijn, dat is de naam die ze heeft als haar echtgenoot in 1690 als weduwnaar van Metje Gerrits huwt en ook bij de dopen van haar kinderen wordt ze Metje Gerrits genoemd, vandaar dat ik het op een onjuiste registratie houd en ervan uitga dat de naam Gerrits moet zijn ipv Abrams, Abrams is trouwens ook niet echt een Vriezenveense familienaam)
van: 't Vriesenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 24 jaar
adres: Brouwersgragt (Brouwersgracht)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Anaetje Rombouts haer peet (NB was gehuwd met de Vriezenvener Lucas Coopmans en huwde later met haar eigen echtgenoot toen ze overleden was, tenminste als we hier spreken over één en dezelfde Anna Rombouts ?!)
echtgeno(o)t(e): Kasper Everts
beroep: korendrager
van: Münster
leeftijd: 28 jaar
adres: Vinckestraat (Vinkenstraat)
ouders: ouders dood
geassisteerd met:
kinderen: 1. Gerrit, gedoopt 26-12-1677 Brouwersgrachtkerk (Jansenistisch; oud-katholiek), getuigen
2. Grietie, gedoopt 26-03-1679 Jansenistische Katholieke Brouwersgrachtkerk, getuigen
3. Gerrit, gedoopt 05-12-1683 Eilandskerk, getuigen
4. Lucas, gedoopt 14-08-1686 Noorderkerk, getuigen
overige info: Metje moet overleden zijn voor 29-4-1690, want op die dag huwde Kasper als weduwnaar van Metje Gerrits met de weduwe van de Vriezenvener Lucas Corse (lees Koopman of Cossman), te weten Anna Rombouts, eerder peet van zijn eerste echtgenoot! Hij was toen nog steeds korendrager en afkomstig van Münster, en inmiddels woonachtig aan de Lindengracht. Op 03-01-1699 hertrouwt de weduwnaar Casper Evers opnieuw en dit maal met Feijtje Pieters, Casper is dan woonachtig aan de Palmgracht.

terug naar index
Last updated 11.07.2007