ondertrouwakte 10-04-1801 Amsterdam

naam: Johannes Barends weduwn. van Margaretha Jansens
van: 't Vriesenveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: buijten de Raampoort aan't eind van het nieuwe tuinpad onder Amstelveen
ouders: Berend Engberts en Fennigje Koster bron: André Idzinga Vriezenveners.nl
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Etje Folckers
van: Leer in Oostfriesland
leeftijd: 36 jaar
adres: op de Keizersgracht voorbij de Leliegracht
ouders: moeder Marike Jaspers (?) woont te Leer
geassisteerd met: consent van haar moeder
kinderen:
overige info: zie ook 1e huwelijk met Margreta Jansen in 1794 en derde huwelijk met Magdalena Andison in 1808. Verder huwden ook 2 broers van Johannes in Amsterdam, te weten Jan Berens in 1783 en Gerrit Barends in 1806. Zie index.

terug naar index
Last updated 23.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.