ondertrouwakte 6-4-1647 Amsterdam

naam: Jan Barents
van: Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 22 jaar
beroep: snijdersgesel (kleermaker)
adres: Sint Jacobsstraat
ouders: vader genoemd in de kantlijn: Barent Jansen (Snijder)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Femmetie Gerrits
van: Uffelte
leeftijd: 22 jaar
adres: Nieuwendijck
ouders: geen ouders hebbend
geassisteerd met: Trijntie Gerrits haar zuster
kinderen: 1. Magdalena, gedoopt 17-05-1662 in de Jansenistisch Katholieke Sint Nicolaaskerk, getuigen zijn Wouter Hendrix (Vriezenvener van afkomst) en Marritje Vos (vermoedelijk de echtgenote van de Vriezenvener Pieter Jansz. Vos)
overige info: Jan Barents te Amsterdam wordt genoemd in een akte van het archief Huize Almelo uit 1650, waarbij de vader van Jan Barents, Barent Jansen Snijder te Vriezenveen als gevolmachtigde van zijn zoon optreedt , in verband met de gedwongen verkoop van Johan Luicken Schoenmakers huis (Archief Huize Almelo inv. nr. 2959).

terug naar index
Last updated 24.8.2006