ondertrouwakte 23-04-1734 Amsterdam

naam: Jan Bartels
van: t Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 27 jaar
beroep:
adres: Anjelierstraat
ouders: vader Jan Bartels [Dodde] in 't Vrieseveen
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Stijntje Smit
van: Swol (Zwolle)
leeftijd: 27 jaar
adres: Louriergracht (Lauriergracht)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Elisabet de Witt
kinderen: 1. Johannes, gedoopt 13-2-1735 Westerkerk, getuigen Gerret Janse en Geertruij Huinevels (NB waarschijnlijk broer en schoonzus van Jan Bartels)
2. Egbert, gedoopt 1-7-1736 Nieuwe Kerk, getuigen Jan Bartus en Jannetje Jans (ouders genoemd Jan Bartus en Stijntje Smets)
3. Grietje, gedoopt 31-5-1739 Westerkerk, getuigen Dirck Waterman en Trijntje Nieuwenhuijsen
4. Dirck
, gedoopt 2-12-1740 Westerkerk, getuigen Dirck Waterman en Johanna Nieuwenhuijs
5. Zijtje
, gedoopt 16-2-1742 Westerkerk
6.
Jannetje, gedoopt 9-6-1745 Noorderkerk, getuigen Geertruy Fackers en Koert Miesman
overige info: Jan Bartels is gedoopt op 29-5-1707 te Vriezenveen.
Stijntje werd op 4-11-1749 begraven op het Karthuizer Kerkhof volgens het begraafregister 2 kinderen nalatend de familie is dan woonachtig in de Anjelierstraat. Echtgenoot Jan Bartels wordt op hetzelfde kerkhof begraven op 13-5-1753; hij is dan woonachtig in de Eerste Bloemdwarsstraat. Ook broer Gerrit Bartels is woonachtig in de Jordaan (zie huwelijken 1738).

terug naar index
Last updated 20.08.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl