ondertrouwakte 19-09-1783 Amsterdam

naam: Jan Berens
van: het Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 24 jaar
beroep: timmerman (bron: poorterregistratie 28-6-1805)
adres: St. Jacobstraat
ouders: moeder Femmetje Coster op't Vrieseveen vader heet Berend Engberts en moet gezien het feit dat z'n moeder toestemming geeft voor het huwelijk in 1783 reeds zijn overleden, zie ook André Idzinga Vriezenveners.nl
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Willemina ten Bruggenkate wed. van Gerrit Evertman
van: Almelo
leeftijd:
adres: Sint Jacobstraat
ouders: Harmen ten Bruggencate (bron: 1e huwelijk)
geassisteerd met:
kinderen: 1. Baarent, gedoopt 28-01-1784 Nieuwe Kerk, getuigen Gerrit Barens en Fengien Koster (broer en moeder van Jan Barens uit Vriezenveen)
2. Harmen gedoopt 3-8-1785 Nieuwe Kerk, getuigen Harmen ten Bruggenkaate en Femmetie Stroomeijer
3. Lambertdiena, gedoopt 19-8-1787 Nieuwe Kerk , getuigen Hendrik ten Brugkaate en Lambertdiena ten Brugkaate
4. Harm Fredrik, gedoopt 1-12-1790 Zuiderkerk, getuigen Harmen ten Brugkate en Johanna ten Brugkate
5. Jan Pieter, gedoopt 7-9-1792 Oude Kerk, getuigen Jan Pieter Hart en Maria Alida Godschalk
6. Wielm, gedoopt 1-4-1795 Zuiderkerk, getuigen Wielm Aardsen en Willemina Barens
7 Femtie, gedoopt 15-3-1797, (geboren 27-2-1797) Noorderkerk, getuigen geen
overige info: Jan schreef zich als timmerman in het poortersregister op 28-6-1805. Wilhelmina overleed op 30-12-1811 op het adres Regtboomsloot nr. 19 (huidige nummering 57) het overlijden werd aangegeven door Barend Barens, zoon timmermansbaas en schoonzoon Hendrik Veltkamp, winkelknecht wonend aan de Oude Schans nr. 67 (toenmalige nummering). Zie voor Willemina ook 1e huwelijk met Gerrit Evertman te Amsterdam in 1783.
2 broers van Jan huwden eveneens te Amsterdam. Zie Johannes Barends (1794, 1801 en 1808) en Gerrit Barends in 1806).

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.