ondertrouwakte 19-10-1759 Amsterdam

naam: Fredrick Berents (de Vries)
van: ´t Vriesenveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: volgens de ondertrouwregistratie te Amsterdam wonen beide echtelieden te Meppel, echter volgens de huwelijksregistratie te Meppel woonde Fredrick Berents voor zijn huwelijk in Amsterdam. Dat verklaart ook de registratie van ondertrouw te Amsterdam. (bron: site van Paul Coelingh: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Galaxy/6856/Meppel/Hmeppelb.html)
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Anna Elisabeth Schuphof
van: Meppel
leeftijd:
adres: wonend te Meppel
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Het echtpaar is mogelijk in Meppel gaan wonen. In Amsterdam zijn geen gegevens van hen te vinden. Volgens André Idzinga (http://www.gencircles.com/users/vriezenveners/4) heette Fredrick Berents van familienaam de Vries.

terug naar index
Last updated 20.8.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl