ondertrouwakte 12-04-1769 Amsterdam (Watergraafsmeer)

(bedoeld wordt de Diemermeer, ook wel Watergraafsmeer genoemd)
naam: Johannes Berkhof
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: in de Meer
ouders: zijn goede bekende Barent van Olden verklaart dat Johannes geen ouders meer heeft (het waren Jan Jansen Berkhof (ook wel Kruys) en Geertje Berends Kooijker
geassisteerd met: zijn goede bekende Barent van Olden (zie zijn huwelijk Amsterdam 1764 en 1768)
echtgeno(o)t(e): Hendrikje Wolkers
van: Amsterdam
leeftijd:
adres: Fluwelenburgwal (nu Oudezijds Voorburgwal)
ouders:
geassisteerd met:
kinderen: 1. Jan, gedoopt 30-08-1769 Zuiderkerk, getuigen Jannetie Wolkers en Barent Berkhof; Jan huwde in 1793 Alida Jacoba de Haas en in 1801 met Maria Elisabeth Draijer
2. Joseph gedoopt 17-02-1771 Zuiderkerk, getuigen Roelof Jansen en Maria Wolkers. Hij wordt begraven op 5-7-1772 op het Sint Anthoniekerkhof (vermeld staat wonend bij de Schulpbrug).
3. Aeltie, gedoopt 22-03-1772 Zuiderkerk, getuigen Jan Jansen Krus en Maria Wolkers. Ze wordt begraven op 19-1-1773 op het Sint Anthoniekerkhof (vermeld staat wonend bij de Schuttebrug).
overige info: Bij huwelijk te Amsterdam vermeld als wonend bij de Schuttebrug in de Watergraafsmeer. Johannes afkomst is volgens de huwlijksakte uit "De Meer" d.w.z. Watergraafsmeer, ook wel Diemermeer genoemd. Johannes was getuige bij het huwelijk van zijn neef Albert Berkhof in 1768. Van Albert staat de Vriezenveense afkomst wel vast. Beide ondertekenen hun trouwakte op dezelfde wijze: "Berk Hof". Bij zijn huwlijk is Barend van Olden zijn getuige, deze verklaart dat de ouders van Johannes overleden zijn (dit stemt overeen met de Vriezenveense gegevens). Van Olden is vrijwel zeker ook van Vriezenveense afkomst. Bij de doop van het derde kind Aaltje is heel opmerkelijk een Jan Jansen Krus getuige. Gezien het feit dat deze tak van de families Berkhof zich ook Kruis noemden is dit mogelijk een bloedverwant, hoewel niet te plaatsen in de Berkhofstamboom, al kwam het soms wel voor dat twee kinderen in een zelfde gezin dezelfde voornaam hadden, dan meestal aangeduid met de aanvulling "de oude" of "de jonge". En halfbroer Roelof Jansen (uit het tweede huwelijk van Geertje Berends Kooyker) uit Vriezenveen is in 1771 in de Zuiderkerk getuige bij de doop van zoon Joseph. Gezien het voorgaande lijkt er geen twijfel aan de Vriezenveense afkomst van Johannes. Bij de doop van zoon Jan in 1769 was een zekere Barend Berkhof getuige. Dit zou Johannes broer geweest kunnen zijn die destijds in Benthuizen (bij Alphen a/d Rijn ) woonde.
Johannes wordt begraven op het Sint Anthonie Kerkhof d.d. 10-1-1773 met de vermelding in het begraafregister: "wonend buijten de Wessperpoort".

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl