ondertrouwakte 14-4-1741 Amsterdam

naam: Jannetje Bonekamp (NB in de akte Bodecamp genoemd, tekent echter zelf als Bonekamp)
van: 't Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 43 jaar
adres: Koningsplijn (Koningsplein)
ouders: dood
geassisteerd met: Maria van Schalen (NB echtgenoot van de Vriezenvener Roeloff de Vries)
echtgeno(o)t(e): Roeloff Hulshoff wednr. van Femmetje ten Kolk
van: Brummen
leeftijd:
beroep: bakker (bron: personeel quotisatiekohier 1742)
adres: Koningsplijn (Koningsplein)
ouders:
geassisteerd met: Jan Roeloffsz
kinderen: geen
overige info: Volgens het personele quotisatiekohier van 1742 was Roelof Hulshof bakker met succes want de huurwaarde van z'n woning bedroeg 570 gulden, terwijl zijn jaarinkomen op 1.500 gulden werd gesteld. Het gezin had 2 dienstbodes. Roelof wordt op 19-12-1748 begraven in de Nieuwe Kerk. Het pand waar de bakkerswinkel gelegen was stond op Koningsplein nummer 4 (huidige nummering). Dit pand, ter waarde van 13.500 gulden was door de eerste echtgenoot van Roelof Hulshoff (Femmetje ten Kolk) per testament van 6-6-1736 bij notaris Philipus Pot vermaakt aan haar echtgenoot Roelof Hulshoff. Roelof Hulshoff had verder nog een pand aan de Prinsengracht bij de Leidsestraat dat hij in 1728 gekocht had. De erven van Roelof (Femmetje Hartgerink had het pand geerfd van Femmetje ter Kolk) verkopen het in 1776 voor 3.425 gulden. Zie ook huwelijk Jannetje Bonekamp in 1749 te Amsterdam.

terug naar index
Last updated 20.08.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl