ondertrouwakte 24-10-1749 Amsterdam

naam: Jannetje Bonekamp wed. van Roeloff Hulshof
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: ca. 51 jaar (afgeleid uit eerste huwelijksakte)
adres: Koningspleijn (Koningsplein)
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Jacob Essendaal
van: Emmelenkamp (Graafschap Benheim)
leeftijd: 34 jaar
beroep: meester broodbakker (bron: testament Jacobus 1752)
adres: Heeregragt (Herengracht)
ouders: dood
geassisteerd met: Gerret Keulewaard (?)
kinderen:
overige info: Jacobus Essendaaal wordt begraven op 25 augustus 1766 in de Nieuwe Kerk, Jannetje Bonekamp volgt (behoorlijk op leeftijd nl. ca. 84 jaar!) op 18-6-1782.
Het echtpaar zal rond 1764 verhuisd zijn van het Koningsplein naar de Lange Leidsedwarsstraat nummer 96 huidige nummering. In dat jaar wordt Jacobus in het register van de 100e/200e penning van Amsterdam op deze lokatie genoemd. In het testament van Jannetje Bonekamp uit 1779 (bij notaris Engbertus Martinus Doper) staat dat ze woont in de Lange Leidsedwarsstraat. Het pand wordt door de erven in 1782 voor 2.250 gulden verkocht aan Thomas Andringa. De enige erfgenaam van Jannetje Bo(o)nekamp, die volgens de kwijtscheldingsakte van het pand aan het Koningsplein ook wel Boodekamp werd genoemd, was volgens het testament van Jannetje Bonekamp Willemina Krijthuijsen, die weduwe was van de Vriezenvener Johannes Santboer en ook in Amsterdam woonde (zie huwelijken Amsterdam 1762), zij kreeg sowieso 3.000 gulden uit de boedel voor kost en inwoning in één of ander "Proveniershuis", dit is een tehuis voor ouderen waar de gegoede burgerij zich in kon kopen. Verder werd haar een schuld van 2.000 gulden kwijtgescholden die Johannes Santboer ten behoeve van éne Willem Beerens met Jannetje of haar man was aangegaan en die kennelijk niet was terugbetaald. Mocht Willemina Krijthuijsen echter eerder overlijden dan worden tot erfgenaam benoemd haar nicht Fijtje Boonekamp, weduwe van Teunis van Eemst, Barbara Bonekamp weduwe van David Ruaris (ook genoemd David Ruarus), Elsje Bonekamp huisvrouw van Teunis Goethart. Al deze nichtjes waren afkomstig van Breukelen en daar ook getrouwd. Hun vader Jasper Jansen Bonekamp was afkomstig van Vriezenveen en hier op 3-12-1699 getrouwd met een zekere Margrietje Gerrits Webbe afkomstig van Breukelen. Vader Jasper Bonekamp was tijdens zijn huwelijk in 1698 woonachtig te Amsterdam en aldaar ook in ondertrouw gegaan. Zie ook huwelijk van Jasper Bonekamp in 1699. Ik vermoed dat Jasper Bonekamp een broer was van de vader (naam onbekend) van Jannetje Bonekamp.

terug naar index
Last updated 20.8.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl