ondertrouwakte 14-03-1699 Amsterdam

huwelijksregistratie Breukelen

naam: Jasper Jansen Bonekamp
van: Almeloo (NB echter volgens de huwelijksregistratie op 26-3-1699 te Breukelen jonge man van't Vriesseveen (Vriezenveen) en woonachtig te Amsterdam)
leeftijd:
beroep:
adres: volgens de ondertrouwregistratie te Amsterdam wonen beide echtelieden te Breukelen, echter volgens de huwelijksregistratie te Breukelen woonde Jasper Bonekamp voor zijn huwelijk in Amsterdam. Dat verklaart ook de registratie van ondertrouw te Amsterdam.
ouders: gezien de namen van de dopelingen zal de vader van Jasper Johannes Bonekamp hebben geheten en de moeder van Jasper waarschijnlijk Elsje. Hierbij is ook gekeken naar de namen van de dopelingen van broer Hendrik Jansen Bonekamp die eveneens een schone uit Breukelen huwde (nl. Anna van den Bongers)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Margrietje Gerrits Webben (NB heet bij huwelijksregistratie in Breukelen Webbe)
van: Breukelen (NB bron huwelijksregistratie te Breukelen)
leeftijd:
adres: wonend te Breukelen
ouders: moeder is Barbertje Pieters (bron: getuige bij doop van Johannes Bonekamp 1699)
geassisteerd met:
kinderen: 1. Johannes, gedoopt 3-12-1699 NH kerk Breukelen, getuige Barbertje Pieters, moeder van Margriet Webbe
2. Fijtje, geboren ca. 1702 Breukelen (geen doop gevonden), huwde 19-3-1725 te Breukelen Hendrik van Olden afkomstig van Hardenberg en huwde 2e x 6-9-1733 te Breukelen Theunis Willemsz van Emeren geboortig van Setten
3. Gerrit
, gedoopt 23-03-1704 NH kerk Breukelen, getuige Jannetje Webbe huisvrouw van Willem van der Horst
4. Gerrit
, gedoopt 26-11-1706 NH kerk Breukelen, getuige Jannetje Webbe huisvrouw van Willem van der Horst
5.
Gerrit, gedoopt 25-08-1709 gedoopt 25-08-1709 NH kerk Breukelen, getuige Jannetje Webbe huisvrouw van Willem van der Horst
6. Barbertje, gedoopt 08-11-1711 NH kerk Breukelen, getuige Jannetje Webbe huisvrouw van Willem van der Horst, huwde 6-6-1734 te Breukelen Davidt Ruarus van Muiden
7. Elsje
, gedoopt 01-01-1715 NH kerk Breukelen, getuige Jannetje Webbe, huwde op 13-4-1738 te Breukelen Theunis Goethart van IJsselstein.
overige info: Jasper had ook nog een broer Hendrik Jansen Bonekamp die op 9-8-1716 te Breukelen huwde met Anna van den Bongers (akte huwelijksregistratie) .
Jasper is op 10-7-1727 begraven in de kerk. Er is 1 uur voor hem geluid.
Opmerkelijk is dat op 27-12-1721 een Elsje Bonekamp wordt begraven, ook voor haar wordt 1 uur geluid. Ik vermoed dat het mogelijk de moeder van Jasper en Hendrik Bonekamp moet zijn geweest. Vanwege het feit dat haar naam genoemd wordt in het begraafregister en vanwege het feit dat er 1 uur werd geluid leid ik af dat Elsje een volwassene moet zijn geweest (NB Elsje de dochter van Jasper huwde overigens na 1721, dus zij kan het niet zijn geweest). Bij een kinderbegravenis werd in Breukelen geen naam genoteerd, louter kind van..... en er werd maar een half uur geluid.
Opmerkelijk is dat een aantal kleinkinderen van Jasper Bonekamp "Jasper Bonekamp" als doopnaam mee kregen. Zo noemden zowel Elsje als Barbertje een zoon Jasper Bonekamp. Dus de naam Bonekamp werd als voornaam toegepast en ook als zodanig omschreven in de doopregistratie.
Op 26-6-1778 huwt te Breukelen Jasper Bonekamp Ruarus met Trijntje Helmont van Breukelen. Je bent haast geneigd de naam Bonekamp Ruarus als een dubbele achternaam te zien, maar dat was toch niet het geval.
De familie Bonekamp was trouwens een oude Vriezenveense familie. Al in 1619 komt een zekere Johan Bonekamp in de Vriezenveense boterpachtregisters van Huize Almelo voor. In de 17e eeuw was verder Johannes Bonekamp gerichtschrijver van Vriezenveen (bron: Archief Huize Almelo).

terug naar index
Last updated 23.07.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl