ondertrouwakte 18-4-1766 Amsterdam

naam: Aaltje Bramer
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 34 jaar
adres: op't Waater (heet nu Damrak)
ouders: dood
geassisteerd met: haar neef Hendrik Bramer
echtgeno(o)t(e): Pieter Hoedemaker
van: Elsdorp (Elsdorf (?); meerdere dorpen met deze naam in Duitsland)
leeftijd: 39 jaar
beroep:
adres: op't Waater (heet nu Damrak)
ouders: dood
geassisteerd met: Christiaan Blankscheer
kinderen: 1. Henteriekes, gedoopt 14-10-1768 Westerkerk, getuigen zijn broer en zus van Aaltje en ook te Amsterdam wonend Haaremanus Braamer en Henterieke Braamer (natuurlijk worden gewoon bedoeld Hermanus en Hendrikje Bramer)
overige info: Aeltje is waarschijnlijk identiek aan Aeltje Bramer die gedoopt is op 13-8-1730 te Vriezenveen als dochter van Hendrijk Hendrijksen (Bramer) en Hendrijkjen Egberts, ook zuster Hendrina Bramer en broer Hermanus vertrekken later naar Amsterdam
Aaltje en Pieter zijn getuigen bij de volgende dopen: 23-7-1773 doop van Hendrik Bramer in de Westerkerk, zoon van broer Harmanus Bramer en Anna Elisebet Heller. Ook op 15-12-1776 en 20-12-1778 was het echtpaar getuige bij de dopen van andere zonen van Hermanus in de Westerkerk, te weten Pieter en Willem Fredrik. Ook was Pieter Hoedemaker in 1784 getuige in Amsterdam bij het huwelijk van de Vriezenvener Fredrik Schipper.
Het echtpaar was populair als getuige. Ook bij de dopen van de kinderen van Fredrik Kummel en Hendrikje Bramer mochten ze als getuige optreden, het betrof de dopen van Fredrik Hendrik op 5-5-1771 in de Nieuwe Kerk en Maria op 14-6-1772 en Hendrik Pieter op 26-12-1775 beide laatsten in de Westerkerk van Amsterdam.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl