ondertrouwakte 29-11-1715 Amsterdam

naam: Fredrik Bramer
van: 't Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 30 jaar
beroep: linnenkoper (bron:poortersregistratie 8-1-1716)
adres: Oude Z. Armsteeg (steeg tussen Warmoesstraat en O.Z. Voorburgwal)
ouders: vader Jan Wiggers Bramer tot Frieseveen
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Maria Brouwers wed. van Jan Meijer
van: Amsterdam
leeftijd:
adres: Oude Z. Armsteeg (steeg tussen Warmoesstraat en O.Z. Voorburgwal)
ouders: vader Claas Hendriksz. Brouwer, huistimmerman van beroep (bron: poortersboek) afkomstig uit Wierden, de moeder Aaltje Lammerts is afkomstig van Bentheim (bron hun huwelijk 8-11-1697 te Amsterdam)
geassisteerd met: haar moeder
kinderen:
overige info: Fredrik was 2 maal getuige bij een doop in 1723, 1 x samen met zijn vrouw 19-12-1723 in de Oude Kerk als Hendrickie wordt gedoopt, dochter van een zekere Jan Hoobers en Beertje Willems, de tweede keer is hij samen met Elsie Bartels in de Oosterkerk getuige van de doop van Roelof Smid, zoon van de Vriezenvener Egbert Smid en Feitie Hendriks (zie hun huwelijk 1722). In 1719 is Fredrik, als neef getuige, bij het huwelijk van de Vriezenvener Hendrik Huls die dan in Amsterdam trouwt met Angnietje Tielemans (zie hun huwelijk 1719).
Fredrik Bramer overlijdt in 1728 kinderloos. Hij wordt op 9-5-1728 begraven op het Sint Antonie Kerkhof, volgens deze registratie is hij dan woonachtig in de Achterstraat bij de dwarsstraat op Oostenburg. Schoonvader Claas Brouwer is ook in dit gebied van Amsterdam gaan wonen, bij zijn begrafenisregistratie staat vermeld dat hij woonachtig was in de Grote straat op Kattenburg, nu bekend als de Kattenburgerstraat. Uit het testament van Claas Brouwer, opgemaakt op 6-2-1727, blijkt dat Frederik Bramer en echtgenoot Maria huurschulden en andere schulden hadden bij Claas Brouwer, om dat te vereffenen kwam zoon Hendrik Brouwer 800 gulden toe en verder werd Hendrik, als enig erfgenaam, het huis aan de Nieuwezijds Armsteeg toebedeeld. Dit huis wordt door Hendrik Brouwer in 1732 verkocht voor 3.000 gulden. Hendrik Brouwer moet, -nog steeds volgens het testament-, zuster Maria Brouwer gehuwd met Fredrik Bramer jaarlijks 50 gulden uitkeren. Kennelijk is Frederik Bramer, gezien zijn schulden aan zijn schoonvader, met zijn linnenhandel niet zo succesvol geweest als zijn vader Jan Bramer, die eerder een statig pand bezat aan de Oudezijds Voorburgwal.

terug naar index
Last updated 23.07.2007