ondertrouwakte 20-4-1770 Amsterdam

naam: Hendrikjen Bramer
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 29 jaar
adres: Zeedijk
ouders: dood (maar het waren zeer mogelijk Hendrijk Hendrijks Bramer en Hendrijkjen Engberts)
geassisteerd met: haar broer Harmanus Bramer (NB hij huwt in 1772 te Amsterdam)
echtgeno(o)t(e): Fredrik Kummel
van: Pruijsmunde (Duitsland)
leeftijd: 26 jaar
beroep:
adres: Zeedijk
ouders: dood
geassisteerd met: Casper Kottenbrink
kinderen: 1. Fredrik Hendrik, gedoopt 05-05-1771 Nieuwe kerk, getuigen Pieter Hoedemaker en Aaltje Bramer,
2. Maria, gedoopt 14-06-1772 Westerkerk, getuigen Pieter Hoedemaker en Alijda Kramer (waarschijnlijk verschrijving van Bramer) ook de namen van de ouders zijn niet juist genoteerd nl. Fredrik Krummel en Hendrikjen Kramer
3. Hendrik Pieter
, gedoopt 26-12-1775 Nieuwe Kerk, getuigen Pieter Hoedemaker en Aaltje Bramers, Hendrik Pieter is begraven op het Westerkerkhof op 09-08-1780, het gezin woonde toen op de NZ Achterburgwal, hoek "Weijtjessteeg", (waarschijnlijk wordt bedoeld Wijdesteeg)
overige info: Hendrika Bramer werd begraven op 13-2-1788 op het Westerkerkhof, nalatend 1 onmondig kind. Haar man Fredrik Kummel was al eerder ten grave gedragen op het Westerkerkhof, te weten op 11-09-1784, het gezin woonde toen op de NZ Voorburgwal, hoek "Weijtjessteeg"(Wijdesteeg?). Zie ook overige info bij zuster Aaltje Bramer die te Amsterdam in 1766 huwde.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl