ondertrouwakte 3-4-1772 Amsterdam

Harmanus Bramer van Vriezenveen en Anna Elisabeth Heller

naam: Harmanus Bramer
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 31 jaar
beroep:
adres: O.Z. Agterburgwal (Oudezijds Achterburgwal)
ouders: dood gezien de leeftijd moet Hermannus welhaast de zoon zijn van Hendrik Hendriks Bramer en Hendrikjen Engberts, doop 3-6-1742 te Vriezenveen. André Idzinga in Vriezenveners.nl koppelt hier echter de echtgenote (huwelijk 1765) Hermina Smelt aan, ik denk dat deze Hermannus (gedoopt in 1729) een zoon moet zijn geweest van Hendrik Freriksen Bramer en Henrikjen Winter.
geassisteerd met: Pieter Hoetmaker (zwager van Harmanus Bramer, gehuwd met Aaltje Bramer)
echtgeno(o)t(e): Anna Elisabeth Heller (vaak ook Helder genaamd)
van: Amsterdam
leeftijd: 26 jaar
adres: Pijpenmarkt (nu Nieuwe Zijds Voorburgwal)
ouders: dood
geassisteerd met: Bernhardus Lecher
kinderen: 1. N.N., begraven op het Sint Antonieskerkhof als eerstgeboren kind van Hermanus op 29-6-1772 (het huwelijk was dus een moetje), volgens deze registratie was het gezin toen woonachtig in de Steenhouwerssteeg, een smalle zijsteeg van de Pieter Jacobsdwarsstraat.
2. Hendrik gedoopt 23-7-1773 Westerkerk, getuigen Pieter Hoetmaker en Aaltje Bramer (zuster van Hermanus, zie huwelijk Aaltje te Amsterdam in 1766). Begraven op het Sint Antonieskerkhof op 21-9-1773. Het gezin Bramer-Heller was toen woonachtig aan de Blommarkt (oude benaming voor NZ Voorburgwal tussen Wijdesteeg en Rosmarijnsteeg)
3. Hendrik, gedoopt 2-19-1774 Nieuwe Kerk , getuigen Pieter Hoetmaaker en Altie Bramer.
4. Pieter, gedoopt 15-12-1776 Westerkerk, getuigen Pieter Hoedemaker en Altie Bramer, Pieter huwt op 13-5-1808 te Amsterdam Geertruij Kraaijkes van Amsterdam, dochter van Albert Kraaijkes en Elisbath Robbers. Pieter overlijdt kinderloos op 26-8-1825 op 47 jarige leeftijd. Hij is dan sjouwer van beroep en woonachtig in de Jonkerstraat, aangever van het overlijden is Adam Horne, mr. broodbakker zwager van de overledene, woonachtig aan de Batavierstraat 29 (toenmalige nummering).
5. Willem Fredrik, gedoopt 20-12-1778 Westerkerk, getuigen Pieter Hotmaker en Aaltje Bramer. Hij wordt als Willem Fredrik Brammer begraven op 19-7-1780 op het Sint Antoniekerkhof, het Amsterdamse armenkerkhof. Het gezin is volgens de begravenisregistratie woonachtig aan de Pieter Jacobstraat.
overige info: Harmanus is 15-2-1781 begraven op het Sint Antonieskerkhof, hij was toen woonachtig aan de Pieter Jacobsdwarsstraat (in de buurt van de Damstraat) en liet 2 kinderen na. Echtgenote Anna Elisabeth hertrouwde op 5-4-1782 met Albert de Wender en was later woonachtig in de Duifjessteeg, waar haar nieuwe echtgenoot in 1787 een pandje had gekocht. Ze overlijdt op 8-3-1823 op 83-jarige leeftijd op het adres Batavierstraat 29 (toenmalige nummering), aangifte van het overlijden doet schoonzoon Adam Horne, meester broodbakker; deze was gehuwd met dochter Magdalena Wender.
NB het Sint Antonieskerkhof was het kerkhof voor de armeren, zij die zich geen eigen graf konden veroorloven werden hier begraven.

terug naar index
Last updated 22.08.2006

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl