ondertrouwakte 06-11-1807 Amsterdam

naam: Hermina Bramer
van: van t Vriesseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 27 jaar
adres: Lourierstr. tussen de 1e en 2e dwarsstr. (Laurierstraat)
ouders: dood. maar het waren meestwaarschijnlijk Hendrijk Braemer en Annegjen Hartog. Zie André Idzinga Vriezenveners.nl
geassisteerd met: de doodsed. van haar ouders
echtgeno(o)t(e): Casimir Fredrik van Guldener
van: Vollenhove
leeftijd: 27 jaar
beroep: meester schilder bron: overlijdensregistratie Casimir in 1837
adres: St. Nicolaasstr. nr. 61
ouders: vader Hartwig Hend. van Guldener
geassisteerd met: met consent van zijn vader
kinderen: 1. Wouter Hendrik, geboren 24-04-1818 aan de Dirk van Hasseltsteeg 18 (huidige nummering 50). Was schilder bij overlijden van zijn moeder in 1840. Wouter Hendrik overleed op 24--08-1843 op 27 jarige leeftijd te Amsterdam, van beroep was hij toen grenadier.
overige info: Casimir Fredrik overleed 08-02-1837 (akte 10 februari) aan de Dirk van Hasselsteeg nr. 18, aangever overlijden was Carel Lodewijk Fiebig, neef van de overledene, winkelier aan de Herestraat 30.
Hermina overleed op 14-09-1840 (akte 16 september) als de weduwe van Casimir Fredrik van Guldener aan de Dirk van Hasseltsteeg nr. 44(huidige nummering 17); aangevers van het overlijden waren zoon Wouter Hendrik van Guldener, 23 jaar, zoon, schilder, wonend in het sterfhuis en neef Casimir Fredrik van Guldener, neef van de overledene, timmerman, 59 jaar. Opvallend is dat Hermina bij haar overlijden 69 jaar heet te zijn. Dus geboren omstreeks 1771. De trouwakte stelt haar leeftijd in 1807 op 27 jaar, dus geboortejaar omstreeks 1880. Als Hermina identiek is aan Hermina, dochter van Hendrijk Bramer en Annegjen Hartog, dan is ze gedoopt in 1777 te Vriezenveen. Ergens tussen de twee eerdere berekeningen in dus. Pas dus altijd op met het overnemen van leeftijdsgegevens en met name de conclusies die hieraan verbonden worden. De gegevens zijn kennelijk niet altijd even betrouwbaar. Dit is hiervan in elk geval een goed voorbeeld.
Opvallend is verder dat Hermina de akte tekent met een kruisje. Dit betekent dat ze niet kon schrijven, dat kwam niet vaak bij de Vriezenveense trouwkandidaten in Amsterdam voor.

terug naar index
Last updated 23.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.