ondertrouwakte 16-4-1784 Amsterdam

naam: Hendrika Bramer
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 39 jaar
adres: Heerengragt (Herengracht)
ouders: dood mogelijk waren het Henrik Henriks Bramer en Hendrijkjen Engberts
geassisteerd met: Everhardus Coster aan de Leijdse dwarsstraat (ook van Vriezenveen afkomstig en wonend in Amsterdam)
echtgeno(o)t(e): Cornelis Boekhooven gesepareerde man (gescheiden) van Jacoba de Laater
van: Delfshaven
leeftijd:
beroep:
adres: op't Roeterseiland
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Hendrika en Cornelis zijn op 2-3-1785 getuige bij de doop in de Noorderkerk van Harmannus Koster, zoon van eerdergenoemde Everhardus Koster en Vrouwtje Pool. Op 6-7-1806 is het echtpaar getuige bij de doop van (stief)dochter Peeteronella Boekhoven en Jan Meijnink in de Amstelkerk.
Hendrika Bramer overlijdt op 75 jarige leeftijd op het adres Kleine Kattenburgerstraat 65, echtgenoot Cornelis overlijdt op 88 jarige leeftijd op het adres Middelstraat 44 (oude benaming voor o.a. Vinkenstraat), aangevers van het laatste overlijden zijn de kleinzonen, Cornelis Hendrik Meijnink 21 jaar en goudsmid van beroep en Gerrit Cornelis Meijnink, schoenmaker van beroep en 23 jaar.

terug naar index
Last updated 22.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.