ondertrouwakte 20-10-1785 Amsterdam

naam: Jan Brink
van: het Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 30 jaar
beroep: timmerman (bron: poorterregistratie 22-05-1787)
adres: Vijselstraat
ouders: dood
geassisteerd met: Hendrik Keijser
echtgeno(o)t(e): Gijsbertje van Woudenberg
van: Veenenedaal
leeftijd:
adres: Westermarkt
ouders: vader Teunis van Woudenberg
geassisteerd met: haar vader Teunis van Woudenberg
kinderen: 1. Hendrica Catrina, geboren 07-02-1799, gedoopt 28-02-1799 Amstelkerk
overige info: het echtpaar is 3 maal getuige bij de doop van kinderen van Hendrik Berkhof (wiens vader Egbert afkomstig was van Vriezenveen) en zijn echtgenote Aletta van Woudenberg, (een zuster van Gijsbertje). Ik vermoed dat Jan Brink, die omstreeks 1755 geboren moet zijn een zoon is van Gerrit Brink en Henrickjen Egberts. De naam van de dopeling bevestigt dit, namelijk Hendrica vernoemd naar de naam van grootmoeder aan vaders kant en Catrina vernoemd naar de naam van groetmoeder aan moeders kant, een heel gebruikelijke wijze van vernoeming in deze tijd te Amsterdam. Zie ook bron: André Idzinga Vriezenveners.nl ). Volgens André Idzinga is Jan overleden in Vriezenveen in 1816. In elk geval overleed echtgenote Gijsbertje wel in Amsterdam en wel op 12-11-1812 (akte 13-11-1812). Ze heet dan afkomstig te zijn van Rinseveen in Veenendaal. Aangevers van het overlijden waren de neef van Jan Brink, Johannes Companje; deze woonde toen in hetzelfde huis als de overledene, namelijk Amstelveld 5 (nr. 11 huidige nummering) en de andere aangever was de [aangetrouwde] neef van overledene Gijsbert de Graaf, woonachtig Sint Jansstraat 47, deze was gehuwd met Geertruij Berkhof, wiens grootvader Egbert van Vriezenveen naar Maarssen was getrokken. Geertruij's moeder heette Aletta van Woudenberg.

terug naar index
Last updated 22.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.