ondertrouwakte 25-07-1676 Amsterdam

naam: Egbert Barentsen Brouwer wed. van Marritje Jans
van: van't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: tapper
adres: op de hoeck van de Moddermolensteegh (=nu Moddermolenstraat bij de Zuiderkerk)
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Aeffie Pieters wed. van Michiel Meijndertsen
van: Amsterdam
leeftijd:
adres: Peperstraet
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info:

terug naar index
Last updated 11.07.2007