ondertrouwakte 19-10-1798 Amsterdam

naam: Diena Buyter ook wel Buijter of Buijten
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 27 jaar
adres: Roosestr. (Rozenstraat)
ouders: vader Jan Buijter woont te Vrieseveen zie ook :André Idzinga Vriezenveners.nl )
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Johan Casparus Slomberg R.K.
van: Meesenberg in Ceuls Soerland (Meesenberg in Keuls Sauerland?)
leeftijd: 31 jaar
beroep:
adres: Roosegr. in de Suijkerbakkerij bij Reuver (bij Reuver in de suikerbakkerij aan de Rozengracht)
ouders: vader Barend Rodink, woont te Weel in Cleef (Wehl bij Kleef)
geassisteerd met: met consent van zijn vader
kinderen: 1. Joannes Fredericus, gedoopt: 31-01-1802 RK kerk 't Boompje, getuigen Jan Weijermans en Alida Kragt
overige info: vermoedelijk identiek aan Gerhardina Buiter (Buter), gedoopt in 1774 te Vriezenveen. Zie ook huwelijk zuster Johanna in 1806. Beiden waren bij hun huwelijk woonachtig aan de Rozenstraat.

terug naar index
Last updated 23.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.