ondertrouwakte 14-10-1656 Amsterdam

naam: Luijcus Cossmans (Koopmans?)
van: Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 32 jaar
beroep: linnencoper (linnenkoopman)
adres: Sint Jacobsstraet
ouders: dood
geassisteerd met: Jan Barentssen
echtgeno(o)t(e): Annetje Rombouts
van: Amsterdam
leeftijd: 23 jaar
adres: Sint Jacobsstraet
ouders: Rombout Joannes en Anna Olferts
geassisteerd met: Anna Olferts
kinderen: 1. Femmetje, gedoopt 9-9-1657 in de Oude Kerk, getuige Leo(?) Rombouts
2. Willem, gedoopt 30-12-1665 Nieuwe Kerk, getuige Annetje Olfers (NB moeder wordt bij de doop Aaltje Rombouts genoemd)
3. Wilhelmus, gedoopt 27-2-1667 Nieuwe Kerk, getuige Annetje Olfers (NB vaders naam bij de doop is dan Cusman)
overige info: ondertekent de huwelijksakte met de naam Koobmans wat eerder op Koopmans lijkt, overigens was hij ook linnenkoopman, bij de doop van zijn dochter staat echter toch weer Kossman vermeld. Luijkas Koopman werd begraven op 29-1-1679 op Het Heilige Weg en Leidse Kerkhof. Bij zijn begravenisregistratie staat verder vermeld dat hij lakenwerker was en woonachtig in de Elandstraat, tussen de Hazenstraat en de Lijnbaansgracht, nalatend 1 kind.
Annetje Rombouts hertrouwt op 29-4-1690 met Caspar Evertsz van Münster, korendrager, wonend op de Lindengracht en weduwnaar van de Vriezenveense Metje Gerrits (zie via index huwelijk 1674). Annetje is dan woonachtig "op de braeck". Annetje Rombouts wordt op 15-2-1696 ten grave gedragen op het Karthuizer Kerkhof, ze is dan woonachtig op de Brouwersgracht in "de Brak".

terug naar index
Last updated 29.06.2007