ondertrouwakte 09-09-1729 Amsterdam

naam: Jannetje Docters
van: 't Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 32 jaar
adres: Nieuwezijds Achterburgwal (nu Spuistraat)
ouders: moeder Harmpie Hendriks (Keijser?) in Vriezenveen
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Everardus Zegerius
beroep: glaskoper (bron o.a. poorterregistratie 8-6-1730)
van: Oldebroek
leeftijd: 29 jaar
adres: Nieuwezijds Achterburgwal (nu Spuistraat)
ouders: moeder Margerata Joachims tot Krommeniedijk
geassisteerd met:
kinderen: 1. Femmina, gedoopt 28-9-1729 Noorderkerk, getuige Femmetje Keijser (waarschijnlijk oud-tante, zuster van grootmoeder van moederskant, gehuwd met Lukas Spruijtenberg en ook wonend te Amsterdam) (Femmina Zegerius huwde te Amsterdam ca. 1753 Jan Fargharson en schonk haar man 9 kinderen!)
overige info: Everardus Zegerius was op 14-5-1723 vertrokken naar Amsterdam (bron lidmatenboek Oldebroek http://www.streekarchivariaat.nl )

Jannetje is begraven op 13-11-1737 in de Oudezijds Kapel (ook wel Sint Olafskapel genoemd) zij moet toen ongeveer 40 jaar oud geweest zijn. Everardus, die z'n eigen naam trouwens als Everhardus Zegerius schrijft, is begraven op 18-1-1752 in dezelfde kapel. Hij was op 7-8-1739 getrouwd met Johanna Geertruij Scholten.
Everardus koopt op 15-7-1738 voor 8.000 gulden(!) van de weduwe van Lukas Spruijtenberg, Femmetje Keijsers het pand aan de Spuistraat nummer 4. Everardus Zegerius is op dat moment net weduwnaar van de Vriezenveense Jannetje Docters. Everardus woont op het moment van verkoop al in het pand. Naast een overeenkomst in beroep, -zowel Everardus Zegerius als Lukas Spruijtenberg waren glaskopers- waren beiden met een Vriezenveense getrouwd, waarbij de familie Keijser beide glasfamilies mogelijk ook nog eens tot verwanten maakte. Zie voor een uitleg van die verwantschap het huwelijk van de Vriezenvener Frederik Engbers in 1724 te Amsterdam. De moeder van Fredrik Engberts en Jannetje Docters (broer en zus) was Harmpie Hendriks en haar familienaam was waarschijnlijk ook Keijsers.
Uit het Amsterdamse personele quotisatiekohier van 1742 blijkt dat Zegerius aardig verdiende. Zijn inkomen werd geschat op 1500 gulden per jaar en de huurwaarde van de woning werd op 365 gulden gesteld, verder had het gezin Zegerius een dienstbode. Het pand dat de familie Zegerius bewoonde zou later bekend staan als "de Keuken van 1870", een gaarkeuken met enige faam voor minder bedeelde Amsterdammers .

terug naar index
Last updated 02-08.2007

© 2005 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl