ondertrouwakte 19-05-1724 Amsterdam

naam: Frederik Engbers [Blaauw] (NB familienaam Blaauw afgeleid uit boedelscheiding tussen Everhardus Zegerius en Dirk Spruijtenburgh 16-7-1731 bij notaris Jan de Vicq junior te Amsterdam, waar vermeld staat dat Fredrik Blaauw een zoon van Harmpie Hendriks schulden heeft bij het echtpaar Spruijtenbergh-Keijsers)
van: het Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 29 jaar
beroep: kuiper (bron: poorterregistratie)
adres: Voorburgwal (waarschijnlijk Nieuwezijds)
ouders: moeder Harmpie Hendriks (NB mogelijk is haar familienaam Keijser, dit op grond van info van getuigen bij dopen van de kinderen van Fredrik; vader is Engbert Freriks de Docter)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Lijsbet Pieters
van: Amsterdam
leeftijd: 35 jaar
adres: de Kolk (waarschijnlijk Nieuwezijds Kolk)
ouders: vader Pieter Janse (korenmeter van beroep, bron poorterregistratie van Fredrik Engbers 1724)
geassisteerd met: haar vader
kinderen: 1. Pieter, gedoopt 4-3-1725 Oude Kerk, getuigen Hendrik Spruijtenberg (waarschijnlijk de zoon van de Vriezenveense -in Amsterdam wonende- Femmetje Keijsers, huwelijk Amsterdam 1695) en Harmpie Hendriks (!) de moeder van Fredrik Engbers uit Vriezenveen
2. Grietje, gedoopt 25-9-1726 Nieuwe Kerk, getuigen Jan van Breemen en Jannetje Docters (van Vriezenveen zuster van Fredrik Engbers, huwelijk Amsterdam 1729)
3. Hendrina
, gedoopt 14-09-1729 Nieuwe Kerk, getuigen Jan van Breemen en de Vriezenveense in Amsterdam wonende Femmetje Keijser
overige info: Uit de doopregisters komt "Harmpie Hendriks" bij dopen van kinderen van zoon Fredrik 2 x als getuige voor (1725 en 1737). In 1731 komt er een zekere "Harmpje Keijser" als getuige voor. Ik denk dat ze identiek zijn, 2 x onder een patroniem en 1 x onder de familienaam. Ook komt als getuige bij een doop van een kind van Fredrik nog een Femmetje Keijser voor afkomstig van Vriezenveen en ook de echtgenoot van Femmetje Keijser, Hendrik Spruijtenberg is 1 x getuige. Dit versterkt het vermoeden nog meer dat de familie Keijser verwant is aan Fredrik Engbers en zijn moeder.
Opmerkelijk is trouwens dat dit de vierde kuiper (Jan Coster 1718, Hendrik Hulst 1719,Otto Coster 1723 en Fredrik Engbers 1724) is die zich binnen korte tijd op ongeveer dezelfde lokatie vestigt, dichtbij of op de Nieuwezijds Kolk. En drie van hen (uitgezonderd Jan Coster) huwen een partner van de Nieuwezijds Kolk of van een zijsteeg ervan. Verder is opmerkelijk dat 2 schoonvaders waarschijnlijk in het Korenmetershuis op de Kolk werkten. De schoonvader van Hendrik Hulst was korendrager en de schoonvader van Fredrik Engbers korenmeter. Ook de schoonvader van de Vriezenveense kuiper Otto Coster was afkomstig van de Nieuwezijds Kolk. Hij had hier volgens het "Personeele Quotisatiekohier" uit 1742 een rouwwinkel.
Op 22-10-1733 wordt een kind van Fredrik Engbers in de Kolksteeg begraven op het Karthuizer Kerkhof.
zie ook 2e huwelijk van Fredrik in 1731.

terug naar index
Last updated 01.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl