ondertrouwakte 04-05-1663 Amsterdam

naam: Gerrit Engelberts wed. van Annetie Wiggerts
van: Friesenveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: wijnkoper (volgens het poorterboek)
adres: Tacsteegh
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Jannetie Jans (in het poortersboek genoemd met de familienaam van der Broeck)
van: Broechuijsen (Broekhuizen in BelgiŽ)
leeftijd: 21 jaar
adres: (?)
ouders: dood
geassisteerd met: haer peet Marrietie Vos op de Zeedijk (NB zeer waarschijnlijk is zij de echtgenoot van Pieter Jansen Vos van Vriezenveen, deze was ook afkomstig van Broekhuizen en woonde bovendien op de Zeedijk; zie huwelijk 1648. Gebruikelijk was begin van de 17e eeuw dat de vrouw werd genoemd met de familienaam van haar echtgenoot)
kinderen:
1.
Margarita, gedoopt 27-9-1664 Jansenistische Sint Nicolaaskerk , getuigen Lambert Jansen en Marritje Jansen
2. Engelbertus, gedoopt 4-5-1667 Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk , getuigen Pieter Jansen Vos (NB ook afkomstig van Vriezenveen, zie huwelijk 1648!) en Catharina Wannickers (mogelijk identiek aan Catharina Wanier gehuwd met Fredrik Winter van Vriezenveen; zie huwelijk 1657)
overige info: Het huwelijk werd kerkelijk ingezegend op 22-5-1663 in de Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk (lokatie vanaf 1693 Nieuwezijds Achterburgwal), getuige daarbij is o.a. de Vriezenvener Pieter Jansen Vos. Op 16-5-1660 schreef Gerrit zich in het poorterboek van Amsterdam in als wijnkoper, zie ook 1e huwelijk 1660.
Genoemd als getuige bij het testament van Jannetje Barents Schuurman, een Vriezenveense die ook Jansenist was (notaris: Jacob de Winter 18-7-1666). Als adres van Gerrit wordt ook dan Taksteeg genoemd en als zijn beroep wijnkoper.

terug naar index
Last updated 7.9.2006