ondertrouwakte 3-4-1660 Amsterdam

naam: Gerrit Engelbregtz
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 25 jaar
beroep: kleermaker (wijnkoper volgens het poortersboek)
adres: Lucyiensteeg (Sint LuciŽnsteeg bij het Amsterdams Historisch Museum)
ouders:
geassisteerd met: Gerrit Wiggertsen
echtgeno(o)t(e): Annetje Wiggerts
van:
leeftijd: 35 jaar
adres: Lucyiensteeg (Sint LuciŽnsteeg bij het Amsterdams Historisch Museum)
ouders: dood
geassisteerd met: Catrien Wanier (NB zij is de echtgenote van de katholieke Vriezenvener Frerick de Winter, zie huwelijk 1657)
kinderen:
overige info: 16-5-1660 ingeschreven in het poorterboek van Amsterdam als wijnkoper, zie ook 2e huwelijk 1663 (dit 2e huwelijk werd kerkelijk ingezegend in de Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk).

terug naar index
Last updated 30.06.2007