ondertrouwakte 9-3-1780 Amsterdam

bron: 1e huwelijk 1780 van Wilhelmina te Almelo met Gerrit Evertman
naam: Gerrit Evertman
van: wonend te Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: wonend te Vrieseveen
ouders: vader overleden Jan Evertman
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Wilhelmina ten Bruggenkate in deze registratie onjuist ten Bruggen genoemd
van: Almelo
leeftijd:
adres: wonend te Vrieseveen (Vriezenveen)
ouders: vader Harmen ten Bruggencate
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: hoewel in de akte staat vermeld dat beide te Vriezenveen woonden, zal toch minimaal één van beiden in Amsterdam moeten hebben gewoond en gewerkt anders zou een ondertrouw te Amsterdam immers niet logisch zijn. Dit soort onjuistheden komt vaker voor bij ondertrouwregistraties te Amsterdam. Het huwelijk wordt op akte van de predikant Gerh. Brouwer predikant te Vriezenveen ingetekend. Bij de akte staat overigens zowel in de kantlijn Vriezenveen en Almelo vermeld. En inderdaad, zowel in het huwelijksregister van de Gereformeerde Kerk van Vriezenveen als Almelo is een registratie van dit huwelijk te vinden. Op 4-3-1780 is er een ondertrouwregistratie te Vriezenveen met de vermelding dat Wilhelmina in Amsterdam heeft gewoond. Het echte huwelijk vindt plaats op 2-4-1780 te Almelo op attestatie van Vriezenveen en Amsterdam. Uit deze registraties blijkt dat Gerrit Evertman de nagelaten zoon is van Jan Evertman en Wilhelmina ten Bruggenkate is de dochter van Harmen ten Bruggencate te Almelo. Ook in de huwelijksregistratie van Almelo staat dat Wilhelmina laatst woonachtig is geweest te Amsterdam. Kennelijk verhuist het echtpaar na het huwelijk naar Amsterdam waar Gerrit Evertman overlijdt. Hij wordt begraven op het Karthuizer Kerkhof op 21-11-1782. Wilhelmina hertouwt te Amsterdam in 1783 met opnieuw een Vriezenvener, te weten Jan Berens, zie huwelijken Amsterdam 1783 (te vinden via de index hieronder).

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl