ondertrouwakte 04-09-1671 Amsterdam

naam: Barent Frericx Fronten (NB familienaam Fronten afgeleid uit 2e huwelijksregistratie van Maria Hendricx in 1687 en uit de poorterregistratie van 1671)
van: Vriesenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 24 jaar
beroep: snijder (kleermaker) (NB volgens poorterboek komeniehouder, dat wil zeggen kruidenier)
adres: Zeedijk
ouders: met ouders consent (goedkeuring)
geassisteerd met: zijn oom Pieter Jansen Vos, ook van Vriezenveense komaf en eveneens te Amsterdam wonend; zie huwelijken Amsterdam 1648
echtgeno(o)t(e): Marritje Hendricx
van: Amsterdam
leeftijd: 26 jaar
adres: Zeedijk
ouders: vader is wijlen Hendrick Elbertse die turfdrager was (bron poortersregistratie van Barent Fronten in 1671)
geassisteerd met: haar moeder
kinderen: 1. Henricus, gedoopt 30-8-1677 in de Jansenistische Katholieke Sint Nicolaaskerk, getuigen zijn Jan Frerixsen (waarschijnlijk de broer van Barent Fronten en woonachtig te Den Haag) en Trijntjen Hendrixsen (Henricus is later zilversmid en als zodanig als poorter ingeschreven op 26-5-1698), hij wordt begraven als Hendrick Fronten op 7-2-1701 in de Oude Kerk.
overige info: Barent Fronten huwde in de Jansenietische Katholieke Kerk Sint Nicolaas op 20-9-1671. Getuige bij het kerkelijk huwelijk is o.a. Marritje Vos (echtgenote van oom Pieter Jansen Vos). Barent wordt als komenijhouder (kruidenier) in het poortersregister van Amsterdam ingeschreven op 18-11-1671. Hij is één van de groep Jansenistische Katholieken die Vriezenveen in het 3e kwart van de 17e eeuw de rug toekeerden. Ook Barents oom Pieter Jansen Vos behoorde tot deze groep. Barent Fronten wordt begraven op 2-5-1686 in de Oude Kerk. Katholieken hadden nl. geen eigen kerkhof. Barent kocht op 12-5-1682 een pand aan de Zeedijk nummer 31 (huidige nummering) voor 3500 gulden van de familie Spaaroog. In een testament van Jan Smelt en zijn vrouw uit 1688 komt een broer Jan Fronten naar voren die in Den Haag woonachtig is. Hij wordt benoemd tot voogd over Barents zoon Henricus. Jan Fredriks Fronten huwde op 21-03-1677 te Den Haag Aagje van Poelenburg. In een testament van Maria Hendrix uit 1703 (opgemaakt bij notaris de Winter) komen de volgende Vriezenveners nog als erfgenaam naar voren:
Jan Arisz Fronten (2 zilveren dukaten)
Barent Wicherts, zoon van Jan Wicherts (eveneens 2 zilveren dukaten). Barents broer Jan Fredriks Fronten, die in den Haag woonachtig was, wordt bedacht met een gouden schaaltje ter waarde van 100 guldens. In latere herziene testamenten van Maria worden de Vriezenveners trouwens niet meer vermeld.
Maria is gedoopt als Maritje op 26-2-1645 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam als dochter van Henrick Elberts en Magdaleen Jans.
Zie ook 2e huwelijk van Marritje Hendricx in 1687 met de Vriezenvener Jan Fredriks Smelt.

terug naar index
Last updated 11.07.2007