ondertrouwakte 13-06-1766 Amsterdam

naam: Frederica Fronten
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 26 jaar
adres: Binnen Amstel (Amstel westzijde)
ouders: moeder Grietje ten Cate tot Vriesenveen
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Godfried Dijkman
van: Immenhausen
leeftijd: 28 jaar
beroep: Meester Broodbakker (bron begraafregister 1796)
adres: Egelantiersgracht
ouders: vader Diederich Dijkman tot Immenhausen
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Frederica was in Vriezenveen gedoopt op 23-5-1741 als dochter van Jan Frerijks Fronten en Grietjen Berends (ten Cate). Godfried koopt in 1781 van Fredrik Pauli een pand met bakkerij aan de Egelantiersgracht Noordzijde (nummer 198 huidige nummering). Het kost hem 5425 gulden. ook in het personele kohier zat op deze plek al een bakkersbedrijf. De huurwaarde van het pand bedroeg toen 220 gulden en het inkomen uit dit bedrijf bedroeg 800 gulden. Mogelijk is Godfried in deze zaak als gezel terecht gekomen en heeft hij de zaak later overgekocht. Immers ook bij zijn huwelijk woonde hij al aan de Egelantiersgracht. Frederica is samen met haar echtgenoot op 5-8-1796 getuige bij de doop van Dine Frederika Jonker, dochter van de Vriezenvener Lucas Jonker (oprichter van de metaalfabriek) en Maria Lowisa Tijhuijsen.
Godfried wordt op 5-8-1796 begraven op het Westerkerkhof en Frederica volgt al snel op 17-5-1797.

terug naar index
Last updated 22.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl