ondertrouwakte 13-03-1733 Amsterdam

naam: Gerrit Fronten
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 24 jaar
beroep: koopman (bron Archief Huize Almelo inv. nr.1191~76)
adres: Bantemerstraat
ouders: dood (het waren Lucas Lucassen Fronten en Aeltjen Gerrits Koster)
geassisteerd met: Roeloff de Vries (ook van Vriezenveen afkomstig en volgens zijn huwelijksakte in 1732 ook in de Bantemerstraat woonachtig)
echtgeno(o)t(e): Lena Lindemans
van: 't Vriesenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 27 jaar
adres: Bantemerstraat
ouders: dood
geassisteerd met: Maria van Schalen (NB echtgenoot van Roeloff de Vries)
kinderen: 1. Aletje, gedoopt 30-10-1733 Oude Kerk, getuigen Jan Fronten en Johanna Lindemans
2. Adam, gedoopt 30-03-1735 Zuiderkerk, getuigen Jan Fronten en Johanna Lindemans
3. Maria
, gedoopt 7-12-1736 Oude Kerk, getuigen Servaas Seeboouijt en Johan Lindemans. begraven 10-05-1739 te Alkmaar als Marijtje Gerrits Fronten.
4. Aaltje
, gedoopt 29-12-1739 Grote Kerk te Alkmaar als dochter van Gerrit Fronte en Lena Lindemans
5. Aaltje
, gedoopt 17-10-1741 Grote Kerk te Alkmaar, huwde 03-02-1765 te Alkmaar met Willem Ruijter. Iets later wordt ze al begraven op 22-12-1765 te Alkmaar, na de bevalling van haar zoon Gerrit gedoopt 1-12-1765
6. Maria
, gedoopt 13-10-1744 Grote Kerk te Alkmaar, begraven 28-11-1753 te Alkmaar.
7. N.N.
,begraven 20-02-1747 een doodgeboren kind van Gerrit Fronten
overige info: Van Gerrit is de reden van zijn vertrek (rond 1727) naar Amsterdam te vinden in het Archief van Huize Almelo (inventarisnummer 2957), hij had nl. als 18-jarige de bij zijn stiefvader Berent Jansen Fronten en zijn moeder Aeltien Gerrits Koster inwonende Hermtien Jansen (dienstbode?) het hof gemaakt en "tot vleselijke conversatie toe" bezwangerd. Kennelijk was dat achteraf niet de bedoeling geweest. Een huwelijk met Hermtien Jansen probeerde Gerrit Fronten te ontlopen, waarop Hermtien Gerrit voor het gerecht daagde om hem alsnog tot een huwelijk te dwingen. Om aan een gerechtelijk bevel tot huwen te ontlopen was Gerrit Lucassen Fronten volgens de procesbescheiden uit 1727 naar Amsterdam vertrokken waar hij met de Vriezenveense Lena Lindemans huwde. In het doopregister van Vriezenveen is op 2-6-1727 de doop te vinden van Lukas. Er staat vermeld: "de moeder Hermken Jansen een onegt kind, op het doopbriefje als vader opgegeven de naam van Gerrith Lukas.

Het echtpaar Fronten-Lindeman verhuist later naar Alkmaar. Gerrit wordt hier op 02-12-1764 begraven als Gerrit Fronte. vermeld wordt "laat kinderen na" en Lena Lindemans wordt begraven op 11-10-1775 te Alkmaar. Zij was toen woonachtig in het Diaconiehuis.


terug naar index
Last updated 28.12.2009

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl