ondertrouwakte 20-05-1728 Amsterdam

naam: Jannes Geerlink weduwnaar
van: Vriesseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: wonend op het Vriesseveen
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Janna van Weersel
van: Rijssen
leeftijd:
adres: wonend tot Rijssen
ouders: Anna Lammerts
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: hoewel in de akte staat dat beiden buiten Amsterdam wonen (respectievelijk Rijssen en Vriezenveen) zal toch één van beiden te Amsterdam gewoond hebben, anders zou er immers geen ondertrouwregistratie te Amsterdam hebben plaatsgevonden. Het huwelijk is bevestigd in Rijssen door predikant Henr. Immink.

terug naar index
Last updated 02.8.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl