ondertrouwakte 29-08-1693 Amsterdam

naam: Barent Gerritsen
van: 't Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 25 jaar
beroep: linne wever
adres: in't Noortse bosch (dit was zuidelijk van de Prinsengracht gelegen, een volkswijk, -zoals de Jordaan- in de buurt van de Spiegelstraat)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Lammetje Jans
echtgeno(o)t(e): Swaantje Gerrits
van: Meppelt (Meppel)
leeftijd: 24 jaar
adres: in't Noortse bosch (dit was zuidelijk van de Prinsengracht gelegen, een volkswijk, -zoals de Jordaan- in de buurt van de Spiegelstraat)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: haar oom en voogd Evert Hendrics (toevoeging "de Voogt Impotent")
kinderen:
overige info:

terug naar index
Last updated 23.07.2007