ondertrouwakte 02-06-1685 Amsterdam

naam: Jan Gerritsz
van: van 't Vriesenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 25 jaar
beroep: schoenlapper
adres: Haentie Hoecksteeg (Heintje Hoekssteeg, bij de Warmoesstraat)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Teunis Teunisz zijn swaager
echtgeno(o)t(e): Trijntie Claas Vos
van: Aken
leeftijd: 23 jaar
adres: Roomeijns Armsteeg (Romeinsarmsteeg)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Helena Vos haar suster
kinderen: 1. Claas, gedoopt 19-09-1684 Nieuwe Kerk (NB datum ligt voor huwelijksdatum), getuigen
2. Cornelis, gedoopt 16-08-1686 Westerkerk, getuigen Abraham Idessen en Giertie Claess
3. Helena, gedoopt 03-08-1688 Nieuwe Kerk, getuigen Theunis Theunisz (zwager) en Anetje Gerrits
4. Hendrick, gedoopt 09-03-1689 Noorderkerk, getuigen (NB datum doop ligt wel erg dicht bij datum doop vorige kind, mogelijk betreft het andere ouders met identieke namen)
5. Helena, gedoopt 26-03-1692 Nieuwe Kerk , getuigen
6. Nicolaas, gedoopt 08-12-1694 Nieuwe Kerk, getuigen(NB vader hier genoemd Jan Dalewijk)
7. Claes, gedoopt 30-06-1697 Oude Kerk, getuigen (NB vader hier genoemd Jan Dalewijk)

8. Helena, gedoopt 04-05-1700 Nieuwe Kerk, getuigen (NB vader hier genoemd Jan Daelewijk)
overige info:

terug naar index
Last updated 15.07.2007