ondertrouwakte 5-4-1669 Amsterdam

naam: Gerrit Jansen Grootvelt
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 28 jaar
beroep: backer (bakker)
adres: Lelistraet (Leliestraat)
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Mariecke Christiaens Quickelberge (elders ook Quickelenburgh)
van: Amsterdam
leeftijd: 22 jaar
adres: op 't waeter (Damrak)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Haeltie Jans
kinderen:
1.
Magtelt, gedoopt 9-3-1670 Oude Kerk, getuigen Christiaen van Quickelbergh en Cornelia Klijne (?)
2. Christiaen, gedoopt 4-10-1671 Oosterkerk, getuigen Poulus Albertsz en Femmetje Gunst
overige info: Gerrit koopt in 1693 het pand Leidsestraat nummer 63 (huidige nummering) voor de grote som van 3.000 gulden. Hij is dan kruidenlezer van beroep op het Oostindische Huis en is gehuwd met Anna Rombouts, eerder had hij al voor 1.600 gulden een pandje verworven aan de Nieuwe Vijzelstraat (zuidzijde). Dit laatste pand wordt door Gerrit op 2-3-1703 van de hand gedaan voor 1.400 gulden en het pand van de Leidsestraat wordt op 13-7-1729 door de erven van Gerrit Grootvelt en Anna Rombouts (Pieter Lamans) voor 5.000 gulden aan Johannes Roelvinck verkocht die er een rouwwinkel vestigde met een huurwaarde van 380 gulden (bron: personeel Quotisatiekohier 1743)
3-5-1669 schreef Gerrit Jansen Grootvelt zich als poorter van Amsterdam in, evenals zijn broer die zich al in 1663 als poorter had ingeschreven, beiden waren bakkers van beroep. Volgens het poorter boek was de overleden vader van Maria Quickelenburgh, Christiaen Quickelenburgh, kleermaker van beroep geweest.

terug naar index
Last updated 30.06.2007