ondertrouwakte 14-10-1662 Amsterdam

naam: Luijcus Jansen Grootvelt
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 28 jaar
beroep: backer (bakker)
adres: Dirck van Assensteegh (nu: Dirk van Hasseltsteeg)
ouders: vader tot Vrieseveen (Vriezenveen)
geassisteerd met: zijn goede bekende Vrederick ...........(?)
echtgeno(o)t(e): Grietje Willems Soomer
van: Waerde (Waarde in Zeeland?)
leeftijd: 32 jaar
adres: op't Singel
ouders: de vader tot Waerde
geassisteerd met: haar goede bekende Aeltje Sijmens
kinderen:
1.
Stijntjen, gedoopt 9-12-1663 Noorderkerk, getuigen Stijntje Soemers en Gerrit Jans
2. Jan, gedoopt 18-2-1665 Noorderkerk, getuigen
3. Hendrickje, gedoopt 2-5-1666 Noorderkerk, getuigen Jan Hendrickse en Hendrickie Pouesers
4. Jan, gedoopt 26-12-1667 Noorderkerk, getuigen Jan Janse en Jannetje Jans
5. Machteltie
, gedoopt 30-8-1669 Westerkerk, getuigen Willem Willems en Maria van Quickelenburgh (NB schoonzuster van Luijcus Grootvelt gehuwd met broer Gerrit Grootvelt)
overige info: Opvallend is dat Lucas zijn familienaam zelf niet als Grootvelt, maar als Groet schrijft. De e achter de o betekent in dit verband een lange o-klank, dus eigenlijk staat er Groot. "Luijkas Jansz Grootvelt" werd begraven 20-4-1681 op het Sint Anthoniekerkhof.
Bij de dopen van de kinderen worden alleen de patroniemen van de ouders genoemd en dus geen familienamen.
31-5-1663 schreef Lucas Jansen Grootvelt zich als poorter van Amsterdam in.

terug naar index
Last updated 30.06.2007