ondertrouwakte 5-9-1654 Amsterdam

naam: Jan Harmens wed. van Trijntie Jans (huwelijk 1639)
van: Frieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: out kleermaker
adres: Bloetstraet
ouders:
geassisteerd met: Egbert Ebberts
echtgeno(o)t(e): Maritie Christiaens, wed. van Henderick Lubberts
van: Amsterdam
leeftijd: 20 jaar
adres: woont in't Watersteeghje
ouders:
geassisteerd met: Lambert (?) Ysbrants
kinderen:
overige info: 1e huwelijk 1639, 3e huwelijk 1666. Schrijft zich in als poorter op 19-6-1652.
"Martie Christians" vrouw van "Jan Harmensen Vriesenveen" wordt begraven op het Leidse kerkhof.

terug naar index
Last updated 28.06.2007