ondertrouwakte 16-06-1657 Amsterdam

naam: Barent Hendrickssen
van: Vriessenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 24 jaar
beroep: soutwerker
adres: Oranjestraat
ouders: vader Hendrik Hendriks
geassisteerd met: Hendr. Hendr-s
echtgeno(o)t(e): Huijbertje Ysbrants
van: Amstelveen
leeftijd: 23 jaar
adres:
ouders: Ysbrant Jans
geassisteerd met: haar vader
kinderen: 1. Mariken , gedoopt 15-10-1659 Noorderkerk, getuigen Ysebrant Janszen en Mariken Jans
2. Hendrick, gedoopt 7-8-1661 Noorderkerk, ('kijnte levenloos")
3. Jannetje
, gedoopt 17-10-1663 Noorderkerk, getuige Huijbertjen Cornelis
4. Jannetie
, gedoopt 26-12-1666 Eilandkerk, getuige Huijbertie Cornelis
5. Abram, gedoopt 24-10-1668 Noorderkerk
6. Sara, gedoopt 24-10-1668 Noorderkerk
overige info: Barent schreef zich als zoutwerker in als poorter op 29-9-1657, hier staat vermeld dat de vader van zijn vrouw "Isbrant Janse" schuitvoerder was.

terug naar index
Last updated 29.06.2007