ondertrouwakte 12-4-1670 Amsterdam

naam: Jan Hendricxen
van: Vriesenveen (Vriezenveen)
leeftijd: 33 jaar
beroep: linnencoper
adres: Sint Jacobstraet
ouders: met vaders consent (goedkeuring)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Mariecke Gerrits
van: Oldenzeel (Oldenzaal)
leeftijd: 29 jaar
adres: Engelsesteege (zijsteeg van de Nieuwendijk)
ouders: met vaders consent (goedkeuring)
geassisteerd met:
kinderen:
overige info:

terug naar index
Last updated 11.07.2007