ondertrouwakte 22-04-1768 Amsterdam

Willem Hendriks van Vriezenveen en Maria Lokken van Diemen

naam: Willem Hendriks
van: 't Vriesseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 30 jaar
beroep: timmermansknecht (bron: overlijdensakte 16-2-1812)
adres: Agterburgwal (kan zowel de Nieuwe als Oudezijds zijn)
ouders: dood (het waren Hendrik Gerrits en Hendrikjen Willems; zie André Idzinga; vriezenveners.nl)
geassisteerd met: Hendrik Everman hoewel de naam Everman een Vriezenveense afkomst suggereert is dit waarschijnlijk toch niet zo. Deze familie Everman was woonachtig te Amsterdam en afkomstig uit Osnabrück.
echtgeno(o)t(e): Maria Lokken
beroep: winkelierster (bron: overlijdensakte 30-1-1813)
van: Diemen
leeftijd: 31 jaar
adres: Voorburgwal
ouders: dood
geassisteerd met: haar broer Jan Lokken
kinderen: 1. Hendrica, gedoopt 20-08-1769 Amstelkerk, getuigen Gerrit Hendriks (waarschijnlijk broer van Willem) en Elisabeth Lokken
2. Giertje gedoopt 21-7-1771 Amstelkerk, getuigen Jan Post en Giertje Dragt
3. Hendrica, gedoopt 19-09-1773 Amstelkerk, getuigen Willem van Toren en Hendrijntje Pesen. Hendrica huwt met de befaamde timmerman Zeegert Deenik, oprichter van het gelijknamige timmermansbedrijf. Annette Sekrève, gehuwd met Prins Bernard van Oranje-Nassau is een afstammeling van dit echtpaar (bron: Nederlandse Leeuw 2000, nr.117)
4. Hendrik, gedoopt 05-06-1775 Amstelkerk , getuigen Willem van Tooren en Hendrina Pesens.
5. Trijntije gedoopt 11-12-1777 Amstelkerk
overige info: Op 16-6-02-1812 wordt aangifte gedaan van het overlijden van Willem Hendriks, 74 jaar oud van beroep timmermansknecht, wonend Utrechtsestraat 92 (huidige nummering 113), het overlijden wordt o.a. aangegeven door Zeegert Deenik, timmermansknecht, schoonzoon van de overledene. Op 30-1-1813 wordt ook weer door Zeegert Deenik aangifte gedaan van het versterven van zijn schoonmoeder Maria Lokken van beroep winkelierster Utrechtsetraat 92 (huidige nummering 113). Ook op nummer 109 (huidige nummering) woonde in deze tijd een Vriezenvener, te weten Engbert Coers, zie hiervoor huwelijken Amsterdam 1779.
Opmerkelijk is dat het huwelijk van Willem Hendriks op dezelfde dag plaats vond als dat van de Vriezenvener Willem Aalbers en beiden waren ook nog eens woonachtig op de Agterburgwal. Ook Albert Berkhof, van Vriezenveen afkomstig huwde op deze dag in Amsterdam.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl