ondertrouwakte 14-12-1656

naam: Wouter Hendriks wednr. van Geertje Jacobs
van: Friesseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: linnencooper
adres: Boomsloot
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Marike van Vickefoort
van: Amsterdam
leeftijd: 23 jaer
adres: Corsjessteegh (Korsjespoortsteeg)
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Zie ook huwelijk Wouter 1652. Op 17-5-1662 is hij in de Jansenistische Sint Nicolaaskerk (NZ Voorburgwal) getuige bij de doop van Magdalena, dochter van de Vriezenvener Jan Barents (zie index huwelijken 1647).
Op 14-7-1663 wordt een kind van Wouter Hendricksz van Vrieseveen en woonachtig in de "Drie Koningen" op de Zeedijk begraven in de Oude Zijds Kapel. Een half jaar later volgt een dochtertje van Wouter Hendricksz van Vrieseveen. Wouter is dan nog steeds woonachtig op de Zeedijk, maar als beroep wordt dan tabakverkoper vermeld. Hoewel geen dopen van kinderen van het echtpaar te vinden hebben ze gezien het feit dat wel kinderen begraven worden, toch kinderen gehad. Omdat Wouter getuige is bij een doop in de Jansenistische Katholieke Kerk heb ik het idee dat dit echtpaar mogelijk ook deze geloofsrichting aanhing.
Marike trouwde te Amsterdam op 17-4-1671, als de weduwe van Wouter Hendriks Vrieseveen, met Johan Angilles, verver, weduwnaar van Maria van der Meijl, woonachtig te Leiden. Marike heet dan Maria van Fijckenort en is dan woonachtig op de Zeedijk.

terug naar index
Last updated 27.06.2007