ondertrouwakte 11-10-1669 Amsterdam

naam: Hendric Hofman
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 28 jaar
beroep: cleermaecker (kleermaker)
adres: Sint Jacobstraet
ouders: met ouders consent (toestemming)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Aeltie Jans
van: ........
leeftijd: 29 jaar
adres:
ouders: met haer vaders consent (toestemming)
geassisteerd met:
kinderen: 1. Jan, gedoopt 4-8-1673 Oude Kerk, getuigen Jan Roelofs Hoffman Grietje Jans (mogelijk de ouders van Hendric Hofman uit Vriezenveen?)
2. Hendrick, gedoopt 16-2-1676 Nieuwe Kerk, getuigen Hendrik Bruggeman (NB waarschijnlijk ook van Vriezenveen, zie huwelijk 1650!) en Jannetje Jans
overige info: Hendrik Hofman is overleden voor 13-4-1680. Dan hertrouwt de weduwe van Hendrik met een zekere Jacob Hessel.

terug naar index
Last updated 11.07.2007