ondertrouwakte 02-08-1805 Amsterdam

naam: Hendrik Hospers weduwn. van Cornelia Rosgar (Roschar)
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep: kleermaker (bron: poorterregistratie op 17-05-1791)
adres: Langenstraat bij de Romolensteeg nr. 20 (Langestraat bij de Roomolenstraat)
ouders: Jan Gerritsen Hospers en Swaantje Jansen bron:André Idzinga Vriezenveners.nl )
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Geertruij van Est
van: Dalen (Bij Gorinchem?)
leeftijd: 37 jaar
adres: Lelijgragt (Leliegracht)
ouders: moeder heet Anna Kruijshoek
geassisteerd met: haar moeder Geertruij van Neden....., woont te Leerdam
kinderen: 1. Johanna Geertruijda, geboren 03-08-1806 en gedoopt 17-08-1806 Westerkerk, getuigen -
overige info: Zie eerste huwelijk in 1791 met Anna Mooij en tweede huwelijk in 1798 met Cornelia Roschar.
Hendrik Hospers was het grootste deel van zijn leven woonachtig in de Langestraat 29 (huidige nummering), maar hij overleed op 03-04-1827 op het adres Kolk nr. 28 (huidig adres Kolksteeg 12). Aangever van het overlijden is o.a. Johan Herman. Hendrik Lubbers, schoonzoon. Deze was in 1824 gehuwd met Anna Cornelia Hospers (dochter uit het tweede huwelijk van Hendrik).
Op 25-03-1816 is Hendrik aangever van het overlijden van Jan Leijerink, eveneens een kleermaker, afkomstig uit Vriezenveen, zie index huwelijk 1797. Ook Hendrik staat dan als kleermakersbaas vermeld. Opmerkelijk is dat een zoon van Jan Leijerink, Fredrik Leijerink, tevens kleermaker, schuin tegenover Hendrik Hospers woonde aan de Langestraat 53 (32 huidige nummering). Mogelijk werkten de families Leijerink en Hospers als zakenpartners. De Langestraat heeft trouwens lange tijd als confectiecentrum bekend gestaan in Amsterdam. In het huurderskohier van 1805 staat op het adres (verpondingsnummer 5383 van wijk 31, later Langestraat 29) vermeld: huis: Hendrik Hospers, huur 80,- en kamer Chr. Overkamp, huur 75,-.

terug naar index
Last updated 30.08.2007

© 2007 Erik Berkhof Amsterdam.