ondertrouwakte 15-12-1719 Amsterdam

naam: Hendrik Hulst
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 21 jaar
beroep: kuiper (bron: poorterregistratie 28-5-1720)
adres: op de Braak (heet nu Oude Braak, dit is een zijsteeg van de Nieuwezijds Voorburgwal, dicht in de buurt van de Nieuwezijds Kolk)
ouders: dood (vader heet Lucas Hulst; afgeleid van het patroniem van Hendrik bij de doop van zijn eerste kind, hij heet dan Hendrick Luijkes)
geassisteerd met: zijn neef Fredrik Bramer (ook woonachtig te Amsterdam, zie huwelijken 1715)
echtgeno(o)t(e): Angnietje Tielemans wed. van Barent Willemse
van: Amsterdam
leeftijd: 33 jaar (afgeleid van eerste huwelijksakte van Angenietje uit 1709 toen ze 23 jaar was)
adres: Sint Jacobsdwarsstraat
ouders: vader Fredrik Tieleman korendrager van beroep (afgeleid van eerste huwelijksakte van Angenietje uit 1709 en de poortersrgistratie van hendrik Hulst uit 1720)
geassisteerd met:
kinderen: 1. Luijcas, gedoopt 11-10-1720 Westerkerk, getuigen Annetje Tielemans en Hendrick Tielemans
2. Catrina, gedoopt 3-10-1723 Nieuwe Kerk, getuigen Annetje Tieleman en Hendrik Tieleman
3. Gerrit
, gedoopt 16-03-1725 Oude Kerk, getuigen Gerrit Tielemans en Maria Doore
4. Marretje
, gedoopt 3-8-1727 Nieuwe Kerk, getuigen Gerrit Tielemans en Marretje Doore (Marretje trouwt als Margaretha Hulst op 31-12-1750 met Jan Wessel Frantzen van Bentheim, vader Hendrik Hulst is dan absent)
overige info: volgens het personele quotisatiekohier uit 1742 woonde Hendrik Hulst aan de Nieuwezijds Voorburgwal, nummer 29 huidige nummering, zie afbeelding bij onderdeel huizen van Vriezenveners in Amsterdam. Het huis had in 1742 eeen huurwaarde van 205 gulden en de inkomsten van Hendrik bedroegen op jaarbasis 600 gulden.
Agnetha is begraven in de Nieuwe Kerk op 19-2-1763, Hendrik volgde wat later op 31-5-1763. Hendrik woonde op loopafstand van de Vriezenvener Otto Coster die aan het Singel woonde bij de Nieuwe Lutherse Kerk en eveneens kuiper van beroep was. Ook Jan Coster, kuiper van beroep en afkomstig uit Vriezenveen woonde 2 huizen verder aan de NZ Voorburgwal.
De vader van Angnietje Tielemans, Fredrik Tielemans was korendrager van beroep, waarschijnlijk op de Nieuwezijds Kolk bij het korendragershuis.

terug naar index
Last updated 01.08.2007

© 2005-2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl