ondertrouwakte 23-10-1676

   

naam:

Grietie Jans (Prins)

(bron naam Prins 2e huwelijk Daniel Huijbertsen, zie overige info)
van:

Vrieseveen (Vriezenveen)

leeftijd: 32 jaar
adres: n(ieuwe?):lant
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Aeltie Jans haer suster
echtgeno(o)t(e):

Daniel Huijbertsen

beroep: schoenmaeker
van: Kleeve (Kleef)
leeftijd: 25 jaar
adres: N. Sijts Achter burchwal (Nieuwezijds Achterburgwal)
ouders: ouders dood
geassisteerd met: Dirck Gerritsen
kinderen: 1. Geertruij, gedoopt 13-7-1678 Nieuwe Kerk , getuigen Hendr. Brugman (Vriezenvener en woonachtig te Amsterdam) en Aeltje Jans
overige info: DaniŽl Huijbertsen huwde als weduwnaar van Grietje Prins voor de tweede maal op 29-11-1681 met Aeltje Jans wonend aan de Bloemmarkt. Gezien het feit dat de getuige bij het huwelijk van Grietje ook Aeltje Jans heet en haar zuster wordt genoemd, en de getuige bij de doop opnieuw Aeltje Jans heet en in 1681 dus een huwelijk met Aeltje Jans tussen DaniŽl en Aeltje Jans plaats vindt lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat het tweede huwelijk een huwelijk was met de zuster van Grietje, iets wat trouwens wel vaker voorkwam. Dat zou dus betekenen dat Aeltje Jans ook de familienaam Prins of Prinsen moet hebben gedragen. Aeltje Jans komt volgens de huwelijksakte van 1681 uit Almelo, dit zou synoniem met Vriezenveen kunnen zijn. Er is echter ook een Aeltje Prinse (weduwe van Everdt Evertman) die afkomstig van Vriezenveen in 1680 te Amsterdam huwt met de Belg Ocke Tijsen. Hoewel van deze Aeltje Prinse verder geen overlijdensregistratie in Amsterdam is gevonden, noch enige andere registratie, zou ook zij de zuster kunnen zijn van Grietje Prins en dus mogelijk identiek aan de getuige bij het huwelijk van Grietje Prins. Mogelijk zijn er twee Aeltjes Prins geweest, mogelijk ook was de tweede echtgenoot van DaniŽl niet een representant van de familie Prins(en) en berust de naamsovereenkomst Aeltje Jans op louter toeval. DaniŽl Huijberts is bij zijn tweede huwelijk in 1681 woonachtig in de Huidenstraat.
Overigens komt kennelijk ook DaniŽls tweede vrouw vroegtijdig te overlijden. Hij huwt ten derde maal te Amsterdam op 23-1-1688 met Eva Buddinx van Couvorden. Ook dan is hij nog steeds woonachtig in de Huidenstraat.

terug naar index
Last updated 15.07.2007