ondertrouwakte 15-11-1670 Amsterdam

naam: Mettje Jans (Prinse)
van: Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 32 jaar
adres: Leliegracht (?)
ouders: met acte van ouders consent (toestemming)
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Jan van Lochem wed. van Aeltje Hulskens
beroep: linnereder (linnenfabrikant)
van: Almelo
leeftijd:
adres: woont tot Almelo
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: In 1665 en 1666 is een zekere Metje Jans Prince of Prinsen getuige bij de dopen van de kinderen van de Vriezenvener Hendrick Brugman die eveneens in Amsterdam gevestigd is. De naam Metje is typisch voor Vriezenveen en ik vermoed dat zij identiek is met de Metje Jans die in 1670 huwt met Jan van Lochem.

terug naar index
Last updated 11.07.2007