ondertrouwakte 13-10-1662 Amsterdam

naam: Albert Jansen
van: Vriesevenen (Vriezenveen)
leeftijd: 26 jaar
beroep: cleermaker
adres: Haesestraet (Hazenstraat)
ouders:
geassisteerd met: Christiaen Jansen
echtgeno(o)t(e): Geesie Barents wed. van Gerrit Janse
van: Wieringen
leeftijd:
adres: Haesestraet (Hazenstraat)
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info:

terug naar index
Last updated 30.06.2007