ondertrouwakte 1-4-1634 Amsterdam

naam: Grietie Jans wed. van Jan de la Meer ("verclaert 3/4 jaer weduwe te sijn geweest")
van: Vriesseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
adres: Elantgracht (Elandsgracht)
ouders:
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Wijnant Jans
beroep: verwer (?) (lakenverver)
van:
leeftijd:
adres:
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: zie ook huwelijken index 1631 van Grietie voor haar eerste huwelijk

terug naar index
Last updated 11.06.2007