ondertrouwakte 26-03-1779 Amsterdam

naam: Claas Jansen de Jong laatst weduwnaar van Fredrika Hole Bleekers
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd:
beroep:
adres: Taanstraat (Bickerkseiland)
ouders: Fredrijk Klasen de Jonge en Jenneken Jansen zie Vriezenveners.nl van André Idzinga
geassisteerd met:
echtgeno(o)t(e): Aaltje van Deutekom wed. van Dirk Klisser eerder huwelijk Amsterdam 6-10-1769
van: Amsterdam
leeftijd:
adres: Taanstraat
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: Claas was gedoopt als Klaas op 22-6-1766 te Vriezenveen als zoon van Fredrik Klasen de Jonge en Jenneken Jansen.
Fredrika Hole Bleekers, de eerdere echtgenote van Claas was op 23-3-1777 begraven op het Karthuizer Kerkhof. Claas volgt op 17-3-1782. Zijn weduwe hertrouwt op 14-1-1785 met Cornelis Naijer (weduwnaar van Cornelia Stelling). Aaltje overlijdt zelf op 25-10-1811, ze is dan woonachtig in de Bickerstraat nr. 23 (toenmalige nummering) en was al weer weduwe en wordt Alida genoemd. Het echtpaar is drie keer getuige bij de doop van een kind van Klaas de Jong en Elisabet of Lijsbet Rep of Rijp.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl