ondertrouwakte 17-4-1783 Amsterdam

naam: Armke Jonker
van: 't Vrieseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 36 jaar
adres: Binnen Amstel (Amstel)
ouders: dood Het waren Jan Alberts Jonker en Fenneken ten Cate
geassisteerd met: haar broer Luikes Jonker in de Bloemstraat
echtgeno(o)t(e): Evert Alofsen weduwnr. van Philippina Lucken elders ook Maria Philippina Lucken genoemd
van: Angelo vermoedelijk Angerlo in Gelderland
leeftijd:
beroep:
adres: Utrechtsestraat
ouders:
geassisteerd met:
kinderen:
overige info: zie ook huwelijk van broer Lucas Jonker te Amsterdam in 1771. Evert Alofsen werd op het Heiligeweg en Leidsche Kerkhof begraven. Hij was woonachtig volgens de begrafenisregistratie aan de Utrechtsestraat bij de Botermarkt. Armke overlijdt op 15-4-1816 (akte van overlijden 16-4-1816), ze heet de weduwe van Evert Alofsen "verder niets bekend". Ze is overleden in haar woning aan de Utrechtsestraat nr 11 (huidige nummering) aangevers van het overlijden zijn Hendrik Alofsen (neef), onderwijzer van beroep en buurman Albert Elders.

terug naar index
Last updated 21.08.2007

© 2006 Erik Berkhof Amsterdam.