ondertrouwakte 13-4-1669 Amsterdam

naam: Trijntje Joosten
van: Vriesseveen (Vriezenveen)
leeftijd: 26 jaar
adres: Warmoesstraat
ouders: ouders dood (vader heet Joost Coertsen; zie overige info )
geassisteerd met: haar zuster Grietje Joosten
echtgeno(o)t(e): Jesias van Duren
beroep: cleermaecker (kleermaker)
van: Meurs
leeftijd: 22
adres: Anne Dwarsstraet (Sint Annendwarsstraat)
ouders:
geassisteerd met: broeder Abram van Duren
kinderen: 1. Anna Margrieta, gedoopt 07-02-1670 Oude Kerk, getuigen Joost Nol en Griettie Joosten (huwde Nicolaas Hogewaart)
2. Annetje, gedoopt 11-09-1671 Oude Kerk, getuigen Jannetje Willems (huwde Hendrik Smit)
3. Johannes, gedoopt 07-02-1675 Oude Kerk, getuigen Wouter Snoock, Sibilla Jans en Angenester Linde
4. Jacobus, gedoopt 12-05-1677 Zuiderkerk, getuigen Gerrit ten Geurtenhorst (lees Steenhorst of Steinhorst gehuwd met Anna Sophie van Duren) en Aeltie Dusart
5. Annitje, gedoopt 23-04-1679 Zuiderkerk, getuigen Gerrit van Steenhorst en Sara Jans
6. Jacobus ,gedoopt 27-04-1681 Zuiderkerk, getuigen Floris Keijser en Eva ter Linden
7. Abraham, (van een tweeling) gedoopt 14-12-1683 Nieuwe kerk, getuigen Kurt Joosten, Floris Keijser en Katharina Nouen
8. Isack, (van een tweeling) gedoopt 14-12-1683 Nieuwe kerk, getuigen Kurt Joosten, Floris Keijser en Katharina Nouen
overige info: De vader van Trijntje zal vrijwel zeker Joost Coertsen hebben geheten, deze had een erf op het Westeinde, redelijk dicht bij het Midden. Joost is voor Vriezenveen een redlijk unieke naam. Hij wordt genoemd in de boterpachtregisters van o.a. 1652, 1657 en 1658. Het vermoeden dat Joost Coertsen de vader van Trijntje zal zijn geweest wordt versterkt door de aanwezigheid van getuige Kurt Joosten bij de doop van Abraham en Isack in 1683. Dit moet dan een broer van Trijntje zijn geweest.
Jesaias of ook wel Isaia koopt in 1706 een half pand aan de Binnen Amstel, gelegen tussen de Utrechtse dwarsstraat en de Prinsengracht. In 1723 koopt hij nog een woning op Wittenburg in de Wittenburgerstraat. Op 6 maart 1726 maakt Josias zijn testament voor notaris Michiel Servaas.
De erfgenaam Isaack Smit, kleinzoon van het echtpaar, die het huis aan de Amstel erfde, verkoopt het pand op 18-12-1750 voor 4500 gulden. Het pand aan de Wittenburgerstraat was al eerder op 20-2-1730 verkocht voor 1.492 gulden aan Jan de Ruijter. In het testament wordt ook de huishoudster Sara Korman goed bedacht. Haar komt 500 gulden toe en 6 weken verblijf na zijn overlijden op kosten van de boedel "met genot van drank en spijs,.... in overweginge van de getrouwe dienst welke sij eenige jaren so aan sijn testateurs overleden huijsvrouw ende hem testateur heeft bewesen". Ook de Nederduits gereformeerde gemeente wordt met 50 gulden bedacht. Uit het tesatament blijkt verder nog dat kleinzoon Jesaias Hogewaart in Oost IndiŽ verbleef (bron: notarieel archief Amsterdam, inv. nr. 5048, notaris Servaes).

terug naar index
Last updated 11.7.2007